ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 • นโยบายการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสำหรับลูกค้าอย่างดีที่สุด ทางร้านเสี่ยวหมี่ ขอเรียนแจ้งนโยบายการสั่งซื้อสินค้าดังนี้
 • นโยบายการจัดส่งสินค้าทางร้านจะจัดส่งสินค้า วันละหนึ่งครั้ง เว้นวันหยุดของทางร้าน โดยรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 11:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป และ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังร้านค้า เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • นโยบายการยกเลิกสั่งสินค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 4 ชม. หลังจากการสั่งซื้อ โดยการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน ทางร้านขอสงวนสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน และค่าดำเนินการทางธุรกรรม (หากมี) ที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าตามความเป็นจริง และคูปองหรือส่วนลดที่มีจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทุกกรณี
 • นโยบายการคืนเงินทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ทางร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยใช้ระยะเวลา 7 วันทำการ ผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา ซึ่งไม่นับรวมระยะเวลาที่ทาง Payment Gateway จะทำการคืนเงินกลับไปยังช่องทางของท่าน
 • นโยบายเปลี่ยน/คืนสินค้าสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 7 วัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับการรับประกันสินค้า โดยสินค้าต้องเป็นรุ่นและแบรนด์เดิมเท่านั้น และสินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้
 • เราไม่รับการคืนในกรณีต่อไปนี้ :
  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก xiaomistore.in.th
  • สินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • สินค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ในการณีสินค้ามีการชำรุดเรื่องจากจัดส่ง ลูกค้าจะต้องติดต่อทางร้านภายใน 24 ชม. หลังได้รับสินค้าเมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางร้าน โดยทางอีเมลล์ [email protected] หรือ Fanpage Xiaomi Hatyai และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ เมื่อทางร้านได้รับการติดต่อจากท่านจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป