นโยบายการเคลมและรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้น จะถูกกรับประกันจาก Xiaomi Thailand ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่จะมีระยะเวลาการรับกระกันที่ไม่เหมือนโดย โดยระยะเวลาการรับประกันของสินค้านั้นๆ จะแสดงอยู่ในหน้าของสินค้า และจะไม่ครอบคุลมสินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขการเคลมสินค้าผ่าน Synnex

  • สินค้าต้องได้รับการประกันจาก Xiaomi
  • สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  • ใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบ หรือบิลเงินสดพร้อมประทับตราร้านค้า พร้อมระบุรายละเอียดสินค้าและ SN สินค้าที่ต้องการเคลม โดยท่านสามารถส่งเคลสินค้าได้ที่ศูนย์บริการ Synnex

เนื่องจากสถานการณ์โควิท ท่านสามารถส่งเคลมทางไปรษณีย์ติดต่อส่งเคลมสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-553-8899ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์: (ติดต่อส่งเคลมสินค้า) ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ แนบมาพร้อมกับสินค้า

  • ชื่อ-ที่อยู่ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเบอร์โทร. สำหรับติดต่อกลับ
  • บอกชื่อรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) ของสินค้าที่ส่งเคลม
  • เขียนอธิบายอาการเสีย หรือความผิดปกติของสินค้าที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด(สำคัญมาก)

หลังจากที่ศูนย์บริการได้รับสินค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ศูนย์บริการซินเน็คฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยปกติสินค้าจะส่งกลับถึงมือลูกค้าภายในเวลา 2 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจัดส่ง