Mi Air Purifier HEPA Filterใส้กรองสำหรับกรองฝุ่นpm2.5 ในอากาศ

ระบบการกรองถึง3ชั้น สามารถ ดักจับ ควัน ฝุ่น ขนสัตว์เลี้ยง ได้ แผ่นกรอง HEPA กรองอนุภาคขนาดเล็กระดับ 0.3- 0.5 ไมครอน ได้ถึง 99.97% ช่วยกรองอากาศที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อให้คุณสูดอากาศที่สดชื่น 

 ชั้นแรก จะขจัดเส้นผม ฝุ่น เส้นใยฝ้ายและอนุภาคขนาดใหญ่อื่นๆ  

ชั้นที่ สอง จะขจัดแบคทีเรีย ไวรัส ควันบุหรี่และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ  

ชั้นที่สาม จะกรอง ผงถ่าน กัมมัน์ที่ดูดซับก๊าซฟออร์มาลดีไฮด์ สารประกอบอินทรีระเหย