จอ Limitless 4K

การควบคุมด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรีด้วย
Google Assistant

Smart LED TV,MEMC

ศูนย์กลางการควบคุมบ้านอัจฉริยะ

Android TV

รีโมทคอนโทรลบลูทูธ 360°

เข้าถึง Netflix และ Prime Video ที่ง่ายดายด้วยคีย์ทางลัดเฉพาะบนรีโมทคอนโทรล